Vrienden van Mienus

De Vrienden van Mienus zijn opgericht om Kaaiendonkers in staat te stellen een op hun beurs afgestemde bijdrage te leveren. Een bijdrage aan het feest waar zij zelf jaarlijks van genieten. Hierbij richten de Vrienden van Mienus zich op de particuliere Kaaiendonkse Carnavalsvierder, kleinere bedrijven en kleinere carnavalsverenigingen. Als velen een bijdrage leveren wordt het Carnaval een echt feest “van iedereen”.
De jaarlijkse bijdrage is € 66,00.

Voor kinderen die Vriend van Mienus zijn (of willen worden) en die niet ouder zijn dan 18 jaar geldt het speciale tarief van €11,00.

Onder het motto carnaval is ‘van iedereen voor iedereen’, gaat het geld van de Vrienden van Mienus naar speciale doelen binnen het carnavalsprogramma zoals jeugd, ouderen en zieken. Zo zorgen we voor ons carnaval in de toekomst en laten we hen die (even) minder mobiel zijn ook meegenieten.

Aanmelden
Wilt u Vriend of Vriendin van Mienus worden, meldt u zich dan aan via het Aanmeldformulier Vrienden van Mienus.
Na aanmelding ontvangt van ons een uitnodiging voor de jaarlijkse bijeenkomst.

De gegevens van ons secretariaat zijn als volgt:

Ton Schoenmakers
email: vriendenvanmienus@smulnarren.nl
tel: 06 – 55 77 66 24

Wat krijgt u er voor terug?

  • Allereerst natuurlijk ons jaarlijkse Kaaiendonkse Carnaval met de verwezenlijking van de hiervoor genoemde speciale doelen.
  • De jaarlijkse gezellige bijeenkomst in ’t Zonneke om even bij te praten en als rustige opwarming voor het komende Carnaval.
  • Nieuwe Vrienden van Mienus krijgen tijdens deze bijeenkomst uit handen van Prins Mienus het draagschild met hun eerste jaarplaatje.
  • De overige Vrienden en Vriendinnen krijgen hun nieuwe jaarplaatje dat door een van de Oud-Prinsen aan de aanwezige jaarplaatjes wordt bevestigd.