Contact

Contactgegevens

Oosterhoutse Carnavals Stichting
“De Smulnarren”
Postbus 4067
4900 CB Oosterhout

E-mail algemeen: info@smulnarren.nl
Kaaise Veurlichtingsdienst: pr@smulnarren.nl

Volg ons ook op:
@OCSdeSmulnarren op Facebook
OCSDESMULNARREN op Instagram
OCS de Smulnarren op Youtube

Kamer van Koophandel Breda
nummer: 41103269

Bankrelatie: Rabobank Oosterhout
Banknummer: NL64RABO0112225284

Vragen, suggesties, opmerkingen?
Geef ze aan ons door via een email aan een van de hierboven getoonde adressen!

De foto’s op deze website zijn beschermd door Copyright ©, het is dus niet toegestaan deze foto’s ergens anders te gebruiken zonder vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te hebben ontvangen van OCS De Smulnarren.

OCS De Smulnarren kan bij activiteiten waar zij aanwezig of betrokken is beeld- en geluidopnames maken en deze publiceren.

OCS De Smulnarren heeft geprobeerd voor al het door de stichting gepubliceerd materiaal, in welke vorm dan ook, alle rechthebbenden te achterhalen. Mocht u desondanks materiaal tegenkomen, waarvan u rechthebbende bent en u heeft geen toestemming gegeven voor de publicatie ervan, neemt dan contact met ons op via bovengenoemde emailadressen.