Prins en Klein Gevolg

Prins Mienus XV en Klein Gevolg
Prins Mienus XV en Klein Gevolg

Ontzettend Hoogheid Prins Mienus van Kaaiendonk

Naam: Mienus

Kleding: Bourgondisch. De Prins draagt een hoofddeksel en heeft leren laarzen aan zijn voeten. Binnen deze ruime omschrijving is het mogelijk, dat bij een ander type Prins enige wijzigingen in de Bourgondische kostumering kunnen komen.

Functie: Grootvorst van Kaaiendonk. De Prins fungeert als Grootvorst als middelpunt van het carnavalsgebeuren. Alle andere personages, die hem omringen, dienen hiervan constant doordrongen te zijn. Verder fungeert de Prins bij de door de OCS georganiseerde festiviteiten en andere bijeenkomsten, waarvan de OCS een ceremonieel deel voor haar rekening neemt, als woordvoerder en hij dirigeert en enthousiasmeert het publiek. Als woordvoerder bepaalt hij, wie er verder van zijn hofhouding zo nodig het woord krijgt.

Uitstraling: De Prins moet op een stijlvolle wijze zijn waardigheid uitstralen en daarmee respectvolle “leut afdwingen” van zijn gevolg, zijn onderdanen en ander volk. Dit moet tegelijkertijd op een echt carnavaleske wijze gebeuren: Protocol met een dikke knipoog. De Prins begroet zijn volk regelmatig met het uitspreken van een driewerf: Hatsekidee.

Aanspreektitel: Ontzettend Hoogheid

Het Klein Gevolg van de Prins wordt gevormd door de Adjudant, de Veldwachter en de Nar.

De Adjudant

Functie: Als rechterhand van de Prins fungeert de Adjudant als particulier secretaris. Met het draaiboek als carnavalsbijbel draagt hij er persoonlijk zorg voor, dat Zijne Ontzettend Hoogheid de juiste taken op de juiste tijdstippen uitvoert. In het verlengde hiervan fungeert hij onder meer als wegbereider van activiteiten van de Prins, als influisteraar van de Prins, als aangever van onderscheidingen etc.

Aanspreektitel: Heer Adjudant

De Veldwachter

Functie: Beschermer van de Prins, bewaker van het Protocol en handhaver van de openbare wanorde. De Veldwachter ziet er, als bewaker van het Protocol, voorts op toe, dat de Prins tijdens carnavalsbijeenkomsten als vorst wordt bejegend, inclusief de aanspreektitel van Ontzettend Hoogheid. Hij heeft het recht en de plicht betrokkenen zo nodig te corrigeren. Tenslotte fungeert hij, als bewaker van het Protocol, ook als ‘’regisseur’’ van het ‘’tableau vivant’’.

Aanspreektitel: Jaonus

De Nar

De Nar staat buiten de wet, dus elke omschrijving is uit den boze!

Aanspreektitel: Ons Narreke