Groot Gevolg

De Raad van Elf

Functie: De Raad van Elf fungeert van oudsher als schertsregering en daarmee als de Goeie Raad van de Prins, die de Grootvorst met Raad & Daad terzijde staat. De leden van de Raad van Elf verrichten tal van coördinerende en doe-functies, om de diverse carnavalsactiviteiten op rolletjes te laten verlopen. Tijdens carnavalszittingen speelt de Raad van Elf verder nog een belangrijke rol bij de entree en exit van de Prins en Gevolg door bijvoorbeeld het vormen van een erehaag, inclusief de bescherming van de hofkapel, het op originele wijze binnendragen van de Prins etc. Verder wordt de Prins tijdens carnavalszittingen volgens nadere afspraken door zijn Raad van Elf ‘’omgeven’’.

Aanspreektitel: Raad van Elf

De Raad van Elf 2023-2024

De Prinselijke Boerenhofkapel

Functie: De Hofkapel, in het gevolg van de Prins, heeft tot taak er, op verzoek van Zijne Ontzettendhoogheid, de stemming in te blazen. Blaaskapellen-muziek vormt een onmisbaar element in het decor van Prins en Gevolg. Verder speelt de hofkapel op plechtige momenten, zoals bijvoorbeeld bij het uitreiken van onderscheidingen bijzondere hymnes.

Aanspreektitel: Kapelmeester

De Prinselijke Boerenhofkapel 2023-2024

De Jeugdhofkapel

Functie: De Jeugdhofkapel, in het gevolg van de Prins én Jeugdprins(es) Kaaike, heeft net als de Hofkapel tot taak om er de stemming in te blazen. Ook deze verzorgt enthousiast de muzikale omlijsting van Zijne Ontzettend Hoogheid Prins Mienus en Groot Gevolg, maar vooral van die van Jeugdprins(es) Kaaike en GROOTKinderGevolg. De leden variëren in leeftijd van 12 t/m 18 jaar.

Aanspreektitel: Jeugdhofkapel

De Jeugdhofkapel 2023-2024

De Dansmariekes

Functie: Dansgroep van jonge meiskes in het gevolg van de Prins die, met hun dansen op blaastonen van de Hofkapel, zowel Zijne Ontzettendhoogheid, zijn Eerbiedwaardig Gevolg als het carnavalsvolk amuseren. Op verzoek van de Prins voeren zij dans-acts op, ter extra opluistering van de carnavalszittingen.

Aanspreektitel: Mariekes

De Dansmariekes 2023-2024