Wie zet Prins Mienus XV dit jaar in ’t carnavalszonnetje?

“De traditie van ’t uitreiken van onderscheidingen geeft Prins Mienus ’n goede gelegenheid om lieden, die zich voor de carnaval verdienstelijk hebben gemaakt, c.q. lieden, die althans de indruk hebben gewekt zich verdienstelijk te hebben gemaakt, eens extra in ’t carnavalszonnetje te zetten”, aldus het Protocolder.

Ken jij iemand die het Kaaiendonkse carnaval een warm hart toedraagt? En die daarvoor al jaren goed werk verricht binnen een vereniging, een kapel of ander clubje? Nomineer diegene dan voor een prinselijke onderscheiding van Prins Mienus XV.

Aanmelden kan via de website de website, kies bij formulieren voor ‘voordracht indienen prinselijke onderscheiding’. Doe dat vóór 3 februari en wie weet wordt de onderscheiding nog dit carnavalsseizoen uitgereikt. Een commissie beoordeelt alle inzendingen en bepaalt of de binnengekomen aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Samen met de aanvragers zoeken we dan naar een gepast moment om de prinselijke onderscheiding uit te reiken.