Toine Huisveld benoemd tot Minister van Staat

Vroeger was alles anders. Vroeger bracht ons wijze lessen waar we nu iets van kunnen leren.
OCS De Smulnarren zet zich al een paar jaar actief in om nieuwe, jonge mensen te werven voor een actieve rol bij de organisatie van carnaval. Echter om ons prachtige feest te kunnen blijven organiseren is behoud van kennis en ervaring van minstens even groot belang.
Vroeger kenden de OCS ‘Ministers van Staat’. De eretitel ‘Minister van Staat’ vloeit voort uit de oude structuur van de carnavalsstichting. Personen die een lange tijd als bestuurslid hadden gediend kregen bij hun afscheid voor bewezen diensten de persoonlijke eretitel ‘Minister van Staat’. Deze ‘Excellenties’ bleven waar nodig met hand- en spandiensten het OCS-bestuur en de Smulnarren bijstaan bij het organiseren en faciliteren van carnaval in Kaaiendonk. Het bestuur van OCS De Smulnarren heeft besloten dat de ‘Ministers van Staat’ weer terug moeten keren op hun post en hebben Toine Huisveld gevraagd deze eretitel te gaan dragen.
Toine Huisveld neemt na deze carnaval afscheid als bestuurslid van OCS De Smulnarren. Toine is dan
13 jaar verantwoordelijk geweest voor alle geledingen binnen de OCS.
OCS De Smulnarren dankt Toine voor al zijn inspanningen en zal zijn kennis, kunde en pragmatische kijk op zaken ontzettend gaan missen!