Saome voor Oekraïne

Dat er met carnaval wordt geschooid, zijn de Smulnarren wel gewend. Zo gaat er tijdens de jaarlijkse carnavalsviering een collecte rond in de St. Jan en rijdt er tijdens de Grote Optocht een schooiwagen mee. Maar dat de opbrengsten van deze collectes niet altijd besteed worden aan Kaaiendonks mooiste leutfeest is wellicht niet iedereen bekend.

In de huidige tijd realiseren wij ons temeer wat een voorrecht het is om ons leutfeest in alle vrijheid te kunnen vieren. Momenteel verblijven in Kaaiendonk verschillende Oekraïense evacués. Om deze gemeenschap een hart onder de riem te steken, zal de opbrengst van de Schooiwagen en Oekraïne collecte tijdens de carnavalsviering in de St. Jan naar deze groep gaan. Tijdens de carnavalsviering is er tevens de mogelijkheid om te doneren aan de kerk.

Gedurende de sluiting van Carnaval meej Pinksteren op maandag 6 juni zal symbolisch aan burgemeester Mark Buijs een cheque overhandigd worden.