Protocol Grote Optocht

Het lijkt erop dat de weergoden ons motto Saome as Vanouds wel erg letterlijk hebben genomen; er worden vandaag namelijk buien verwacht met regen, en mogelijk ook met onweer. Maar laten we direct duidelijk zijn, de optocht gaat door! Wel hebben we, in samenspraak met de gemeente, enkele maatregelen genomen welke in werking treden, mocht er een onweersbui overtrekken.

Gemeente Oosterhout en het bestuur van OCS De Smulnarren zullen de weersverwachtingen monitoren, waarbij er ook contact is met BAK Boemeldonck, de carnavalsstichting uit Prinsenbeek die gelijktijdig een optocht lopen.  Indien we te maken krijgen met onweer, zal het bestuur van de OCS de optochtcommissarissen verzoeken de optocht per direct stil te leggen. Wagenbouwers zullen worden verzocht om hun wagens te verlaten en andere optochtdeelnemers en publiek zullen worden gevraagd voldoende afstand te nemen van de wagens. Zodra de bui over is, zal de optocht worden hervat. De optochtcommissarissen zullen dit mededelen op advies van het bestuur.

We rekenen op medewerking van alle Smulnarren, zodat we als vanouds kunnen genieten van onze grote optocht en hopen alle Smulnarren vanmiddag te verwelkomen langs de optochtroute.

De optocht start rond 13:11 uur en zal de traditionele route volgen: vanaf de Heuvel via de Arendstraat, Kerkstraat, Markt, Leijsenhoek, Sint Vincentiusstraat, Zandheuvel, Kloosterstraat en Keiweg naar het Schapendries.